Agressie bij kinderen (Dutch Edition) by J.D. van der Ploeg

By J.D. van der Ploeg

Agressie is een probleem waarmee ouders, leerkrachten en hulpverleners dikwijls geen raad weten. Agressieve kinderen en jongeren blijken moeilijk te behandelen.Hoe moet agressie worden aangepakt? Waar komt agressie vandaag? Waarom is het ene variety wel en het andere niet agressief? En blijven agressieve kinderen altijd agressief? Op deze en andere vragen geeft dit boek antwoord.Agressie kan het functioneren van kinderen ernstig belemmeren. Thuis, op university en onder vrienden kan dat tot heftige problemen leiden. Voor opvoeders en hulpverleners is het van groot belang een goed inzicht te krijgen in het verschijnsel agressie. Dat kan helpen agressie een part toe te roepen of te voorkomen dat het agressieve type steeds agressiever wordt.In de verschillende hoofdstukken belicht de auteur het verschijnsel agressie van commence tot eind. Het boek maakt duidelijk hoe agressie ontstaat, welke ontwikkelingen agressieve kinderen kunnen doormaken en welke oplossingen er zijn om agressie te voorkomen of in te perken.Dit helder geschreven overzichtswerk is bedoeld voor (aankomend) orthopedagogen, psychologen, sociaal-pedagogische hulpverleners, leerkrachten, beleidsmakers en andere execs die met agressieve jeugdigen te maken hebben of krijgen.

Show description

Read Online or Download Agressie bij kinderen (Dutch Edition) PDF

Similar child psychology books

When the Labels Don't Fit: A New Approach to Raising a Challenging Child

“One of the best and so much necessary books we have now ever learn . . . might be the 1st cease for any father or mother attempting to aid a suffering baby. ” —Brock Eide and Fernette Eide, authors of The Mislabeled ChildFinally, a good method designed round your child’s features and needsMany youngsters do issues that appear extraordinary, troubling, or over the top at some point soon of their improvement, and our tradition is quickly to connect a label to each baby who’s “outside the field” or difficult to elevate.

New Families, Old Scripts: A Guide to the Language of Trauma and Attachment in Adoptive Families

So much followed little ones and their households will, in the end, stumble upon the demanding situations of facing unresolved attachment concerns or early irritating stories. New households, previous Scripts is an available advent to figuring out those demanding situations and aiding young ones and their households to strengthen a shared language and figuring out of each other.

The Music of Being: Music Therapy, Winnicott and the School of Object Relations

This booklet explores how the paintings of key baby improvement theorists informs track remedy perform with young children and households. Focusing totally on the theoretical pondering and knowing of the paediatrician and psychoanalyst Donald Winnicott, Alison Levinge highlights how his theories resonate with the relevant facets of track treatment.

Entwicklungspsychologie der Kindheit (Kohlhammer Standards Psychologie) (German Edition)

Die Entwicklung in der Kindheit ist geprägt durch eine Fülle faszinierender Veränderungen. Wie Kinder die Welt wahrnehmen und mit ihr interagieren, wie sie über sie denken und welche Informationen sie sich merken können, befindet sich in ständigem Fluss. Das Verstehen von Sprache und der eigene Spracherwerb eröffnen Kindern darüber hinaus einen ganz neuen Blick auf die Welt.

Extra resources for Agressie bij kinderen (Dutch Edition)

Example text

Download PDF sample

Rated 4.80 of 5 – based on 27 votes

About the Author

admin